oversikt sluttkundepriser
  • kr 9990 pr rapport skriftlig og muntlig pr halvår fritt antall henvendelser
  • kr 5990 pr rapport skriftlig og muntlig pr kvartal fritt antall henvendelser
  • kr 3990 pr rapport skriftlig og muntlig pr måned fritt antall henvendelser
  • kr  590 for rapportering av viktige enkeltsaker utenom

Håndtering av henvendelser fra sluttkundens kunder er inklusive.

All kommunikasjon med sluttkunden ellers er inklusive (herunder også initial kartlegging)

Vi leverer varene

  • Frigjør din bedrifts ressursbruk på øverste hold
  • Fang opp muligheter som du ikke hadde kommet over ellers
  • Kapitaliser på å benytte nye lønnsomme relasjoner
  • Oppdag hvordan du kan øke effektiviteten i din bedrift