oversikt sluttkundepriser
  • 2990,- per rapport (skriftlig)
  • 1990,- per rapport (muntlig)
  • 90,- per loggført henvendelse
  • Spesialoppdrag avtales særskilt

Vi leverer varene

  • Frigjør din bedrifts ressursbruk på øverste hold
  • Fang opp muligheter som du ikke hadde kommet over ellers
  • Kapitaliser på å benytte nye lønnsomme relasjoner
  • Oppdag hvordan du kan øke effektiviteten i din bedrift