FORDELER FOR SLUTTKUNDEN

De beste selgerne vet at deres løsninger og tjenester KAN være interessante for bedriften. Det er det som gjør dem til de beste selgerne. Derfor er mye av jobben med behovsanalyse gjort når selgeren henvender seg til bedriften. Denne gratisverdien går bedriften glipp av ved å ikke svare på henvendelsen.

Hver uke får bedrifter mange telefoner, e-poster og andre henvendelser fra selgere som vil snakke med daglig leder, økonomisjef, IT sjef osv, men disse personene har ofte ikke tid til å lytte til hva selgerne har å si. Det er klart det er mange «loddselgere» der ute og det er tidstyv for mange. Likevel er det nok mange beslutningstakere i norske bedrifter som gjerne ville tatt seg tid til å snakke med relevante salgsfolk. Problemet er at man ikke vet hvem som er relevante for vår bedrift.

Av og til tar man telefonen og svarer på henvendelsen. Det viser seg noen ganger (ikke alltid) at svar på henvendelsen blir belønnet med en strategisk avgjørende og positiv nyvinning for bedriften.

Dette kan vi ordne. Dere sender e-poster, samtaler videre til oss, og vi lager en oversikt over mulighetene. Vi analyserer det opp mot deres faktiske behov. Salgsfolk med interessante løsninger og tjenester får anledning til å presentere seg og kunnskap om dette kommer våre kunder til gode.
Hver måned, kvartal eller halvår tar vi en gjennomgang på relevante muligheter som finnes i markedet og som har henvendt seg til dere.

Rapportunderlag

For leverandører som ønsker å pitche noe gjennom Needsee til potensielt interesserte sluttkunder vil det basert på presentasjon lages et rapportunderlag for videre vurdering.


  • 1 Time
Behovsforklaring

Få en vurdering av våre aktuelle sluttkunders potensielle behov.
Dette er verdifull informasjon å innhente når man først kommer på banen med et produkt.


  • 1 Time
Rådgivning

Få verdifull innsikt relatert til landskapet du forsøker å implementere ditt produkt i.
Dette kan være meget tidkrevende for uerfarne entreprenører og grundere.
Derfor tilbyr vi en snarvei som kan bistå i denne prosessen.


  • 1 Time