FORDELER FOR LEVERANDØREN

Hvis leverandøren er en råselger som ikke har noe som synes å være relevant for sluttkunden er det ingen fordeler med å snakke med oss. Har leverandøren tjenester, løsninger eller produkter som sluttkunden kan ha fordeler av å bruke eller kjenne til eller som kan være relevant på sikt, er det nyttig å forklare det for oss.

Vi vil sluttkundens beste og vil anbefale å sjekke mulighetene hos leverandøren. Er det interessant nok for sluttkunden er det nødvendig med en ordentlig presentasjon .

Vi skal sjekke relevansen med tanke på sluttkundens behov. Det er vår oppgave å lytte til hva leverandørene kan tilby. Det er også vår oppgave å formidle informasjon som kan gi leverandøren en forståelse av hvor «hot» lead han har med å gjøre.

Rapportunderlag

For leverandører som ønsker å pitche noe gjennom Needsee til potensielt interesserte sluttkunder vil det basert på presentasjon lages et rapportunderlag for videre vurdering.


  • 1 Time
Behovsforklaring

Få en vurdering av våre aktuelle sluttkunders potensielle behov.
Dette er verdifull informasjon å innhente når man først kommer på banen med et produkt.


  • 1 Time
Rådgivning

Få verdifull innsikt relatert til landskapet du forsøker å implementere ditt produkt i.
Dette kan være meget tidkrevende for uerfarne entreprenører og grundere.
Derfor tilbyr vi en snarvei som kan bistå i denne prosessen.


  • 1 Time