Kommunikasjon & Møter

Vi gjennomfører møter og kommunikasjon på vegne av våre sluttkunder og de leverandørene vi anser som relevante vil vi bl.a. først undersøke potensialet i for deretter å kunne forberede rapport for presentasjon hos våre relevante sluttkunder.

Leverandørmøte

  • 1990.- / Time
Rapportunderlag

For leverandører som ønsker å pitche noe gjennom Needsee til potensielt interesserte sluttkunder vil det basert på presentasjon lages et rapportunderlag for videre vurdering.


  • 1 Time
Behovsforklaring

Få en vurdering av våre aktuelle sluttkunders potensielle behov.
Dette er verdifull informasjon å innhente når man først kommer på banen med et produkt.


  • 1 Time
Rådgivning

Få verdifull innsikt relatert til landskapet du forsøker å implementere ditt produkt i.
Dette kan være meget tidkrevende for uerfarne entreprenører og grundere.
Derfor tilbyr vi en snarvei som kan bistå i denne prosessen.


  • 1 Time