Kommunikasjon & Møter

Avtalt nettmøte kr 1990. (Google Meet, Microsoft Teams el.l) varighet 45 minutter

Leverandørmøte

  • 1990.- / 45min
Rapportunderlag

For leverandører som ønsker å pitche noe gjennom Needsee til potensielt interesserte sluttkunder vil det basert på presentasjon lages et rapportunderlag for videre vurdering.


  • 1 Time
Behovsforklaring

Få en vurdering av våre aktuelle sluttkunders potensielle behov.
Dette er verdifull informasjon å innhente når man først kommer på banen med et produkt.


  • 1 Time
Rådgivning

Få verdifull innsikt relatert til landskapet du forsøker å implementere ditt produkt i.
Dette kan være meget tidkrevende for uerfarne entreprenører og grundere.
Derfor tilbyr vi en snarvei som kan bistå i denne prosessen.


  • 1 Time